Prawo do niepodlegania profilowaniu

Od 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych wprowadza wiele nowych rozwiązań. Przepisy te przyznają obywatelom między innymi prawo do niepodlegania profilowaniu.

Profilowanie

Profilowanie należy do powszechnie występujących zjawisk. Polega ono na zbieraniu informacji dotyczących konsumenta, w odniesieniu do jego dotychczasowych zachowań w sieci. Polskie prawo do tej pory nie regulowało tego zjawiska. Zmiana nastąpi wraz z wejściem w życie nowych przepisów, określonych w europejskim rozporządzeniu (RODO).

Rozporządzenie wprowadza legalną decyzję profilowania. Zgodnie z nową definicją profilowanie to dowolna forma przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegająca na wykorzystaniu zgromadzonych danych do oceny, analizy lub prognozy niektórych aspektów dotyczących danej osoby fizycznej.

Prawo do niepodlegania profilowaniu

Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych wprowadza prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nowe przepisy zakazują więc podejmowania decyzji, których jedyną podstawą jest zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie. Każda osoba musi zostać poinformowana o profilowaniu już na etapie zbierania danych osobowych.

Wprowadzenie nowych przepisów spowoduje konieczność modyfikacji formularzy służących wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych. Ważna jest więc prawidłowa interpretacja przepisów regulujących przetwarzanie oraz profilowanie.

×