Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z nowym Rozporządzeniem i Projektem ustawy

Zgodnie z nowym projektem ustawy o ochronie danych osobowych, pewnym modyfikacjom ulegnie procedura zgłaszania naruszenia prywatności oraz ustawowe terminy z nią związane. Czego możemy się spodziewać?

Zmiany w sposobie naruszenia prywatności

Każda osoba, która uzna, że w przypadku jej danych osobowych doszło do naruszenia przepisów, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sytuacji takiej Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczyna odpowiednie postępowanie, może również rozpocząć postępowanie kontrolne wobec podmiotu, na który wpłynęła skarga. Jeżeli w toku postępowania Prezes Urzędu Ochrony Danych Osoby stwierdzi złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, może nałożyć na dany podmiot publiczny karę pieniężną oraz nakazać wykonania sprostowania bądź całkowitego usunięcia danych osobowych z bazy.
Oprócz tego możliwe jest także czasowe lub stałe wprowadzenie ograniczenie przetwarzania danych przez ukarany podmiot lub też całkowity zakaz ich przetwarzania.

Od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych można się odwołać

Decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych można zaskarżyć, poprzez wystosowanie skargi. Od jej wpłynięcia Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma 30 dni. W tym czasie prezes może uchylić zaskarżoną decyzję i wydać w jej miejsce nową.
W celu zapewnienia szybszego procesowania skarg przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nowy projekt ustawy znowu dwuinstancyjność postępowania, które od momentu wejścia w życie ustawy ma być jednoinstancyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×