Dane osobowe pacjenta

Wszelkie placówki medyczne, zarówno publiczne jak i prywatne, które świadczą na rzecz pacjentów jakiekolwiek usługi, muszą gromadzić ich dane osobowe.

Jest o niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania tych placówek i często okazuje się warunkiem koniecznym skuteczności leczenia. Dane osobowe są w służbie zdrowia obecne na każdym kroku, między innymi ze względu na obowiązek prowadzenia dokumentacji leczenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje, na podstawie których można z łatwością zidentyfikować daną osobę. Ustawa określa również, jakie dane osobowe muszą być objęte szczególną ochroną (nazywa się je danymi wrażliwymi, to jednak określenie potoczne, które w tekście ustawy nie występuje).

Przetwarzanie danych osobowych pacjenta

Danymi osobowymi pacjenta będą nie tylko informacje takie, jak imię, nazwisko, PESEL czy adres, ale również dane wrażliwe, takie jak stan zdrowia, schorzenia, nałogi etc. Przetwarzanie tych ostatnich w normalnych okolicznościach wymagałoby zgody pacjenta, jednak dla działań medycznych wprowadzono w ustawie wyjątek. Ma to głębokie uzasadnienie – przyznacie Państwo, że trudno byłoby wyobrazić sobie sytuację, w której nieprzytomny pacjent nie może otrzymać leku, który ma szansę uratować mu życie, ponieważ lekarz nie ma zgody na sprawdzenie, czy nie jest na niego uczulony.

Fakt, że dane osobowe pacjenta traktuje się wyjątkowo i dopuszcza ich przetwarzanie dla dobra pacjenta nie zwalnia placówek medycznych od obowiązku zabezpieczenia ich przed wyciekiem. Dane te nadal podlegają zapisom ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×