AktualnościDane osobowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w internecie

Fakt, że w internecie często dochodzi do przetwarzania danych osobowych jest oczywisty i nikogo nie dziwi. Użytkownik niemal na każdej stronie internetowej spotyka powiadomienie o gromadzeniu tego typu informacji.

block-chain

Forma zgody

Jedną z możliwych podstaw przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda powinna być jednoznaczna, świadoma i dobrowolna. Może zostać wyrażona w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej. W przypadku wyrażania jej w internecie ze względów czysto praktycznych możemy mówić niemal wyłącznie o formie elektronicznej.

Sposób wyrażenia zgody

Zgoda może być oświadczona w różnoraki sposób. Przykładowo moźe to nastąpić przez zaznaczenie okienka wyboru, poprzez wybór ustawień technicznych albo na zachowaniu, które w danej sytuacji oznacza zgodę np.: „Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych opuść stronę”. Istotny dla oświadczenia woli jest fakt, że nie może być ono dorozumiane. W wyniku czego brak jakiejkolwiek reakcji na powiadomienie ze strony o przetwarzaniu danych osobowych nie może być uznane za jej akceptację.

Obowiązki Administratora

Po stronie Administratora Danych Osobowych istnieje obowiązek dostosowania elektronicznego powiadomienia w taki sposób, aby było: jasne, zwięzłe i nie zakłócało korzystania z usługi. Ponadto Administrator powinien zadbać o zapisywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych, celem ewentualnego wylegitymowania się nimi przed organem nadzoru.

Dziecko

Sytuacja oświadczenia woli  nieco się komplikuje w przypadku wyrażenia jej przez dziecko poniżej 16 roku życia, gdyż dodatkowo wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Ten dodatkowy wymóg został wprowadzony w celu ochrony dzieci przed ryzykiem i konsekwencjami jakie niesie ze sobą przetwarzanie danych osobowych. Istnieją dwa przypadki kiedy zgoda rodzica albo opiekuna jest niewymagana są to: usługi profilaktyczne lub doradcze kierowane bezpośrednio do dziecka.

Wycofanie

Ważną, a często pomijaną kwestią, jest możliwość wycofania zgody. Wycofanie powinno być możliwe w każdym momencie. Nadto powinno być ono równie proste jak jej wyrażenie. Warto zaznaczyć, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×