RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

rodo od kiedy obowiazuje25 maja 2018 r. będziemy musieli bezpośrednio stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wprowadzone rozporządzenie zastąpi obowiązujące do tej pory regulacje prawne dotyczącej ochrony danych osobowych zawarte w dyrektywie 95/46/WE. Co się zmieni?

Po co wprowadza się nowe prawo?

Wprowadzenie zmian ma na celu ujednolicenie i ułatwienie we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej stosowania prawa przez podmioty o zasięgu międzynarodowym. Nowe prawo ma uprościć środowisko regulacyjne dla podmiotów przetwarzających dane osobowe. Ma również na celu usprawnienie praw osób fizycznych, których dane dotyczą.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Przede wszystkim konieczność wprowadzenia nowych lub unowocześnienie już panujących zasad ochrony danych osobowych w swoich przedsiębiorstwach. Co tak naprawdę się zmienia? Jak w każdym podobnym przypadku częściowo zmieni się część definicji normatywnych. Zakres ochrony praw osób zostanie poszerzony, zdefiniowane zostaną nowe zasady przetwarzania danych osobowych, a obowiązki administratorów danych zostaną poszerzone. Z nowości pojawi się również możliwość usunięcia danych na żądanie (tzw. prawo do „bycia zapomnianym”) czy prawo do przenoszenia danych. W nowych przepisach znajduje się również założenie mówiące o domyślnej ochronie danych – nie potrzebne będzie uciążliwe z punktu widzenia biurokracji zgłaszanie zbiorów danych osobowych. Zaostrzą się również kary (do 20 mln euro) za nieegzekwowanie nowego prawa – dla przedsiębiorstw wynosić mogą do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu wypracowanego w roku poprzednim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×