Kary finansowe związane z niestosowaniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych to obszar, w którym nieustannie pojawiają się nowe niebezpieczeństwa, dlatego też warto z uwagą śledzić wszelkie zmiany w ustawodawstwie na ten temat.

Czekają nas surowe kary w przypadku niestosowania nowej ustawy o ochronie danych osobowych?

Zgodnie z najnowszym projektem ustawy, w przypadku niestosowania się do przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma prawo nałożyć zarówno na osoby prywatne, jak i na podmioty publiczne wysokie kary pieniężne. W przypadku podmiotów publicznych wysokość kary może wynieść aż 100 000 zł. Na wpłatę należnej kwoty osoba bądź organ obciążony karą ma zaledwie 14 dni, zaś po upływie tego terminu należność ściągana jest w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji.

Czy będzie można się odwołać od kary?

Na szczęście w uzasadnionych, ważnych przypadkach losowych, osoba bądź podmiot obciążony karą posiada możliwość zawnioskowania o rozłożenie płatności na raty, bądź też o jej odroczenie w czasie. Do składanego wniosku należy w takim przypadku dołączyć także pisemne uzasadnienie.
Poza zasądzoną kwotą kary należy zapłacić także odsetki w ustawowej wysokości. Należy zwracać szczególną uwagę na terminowe spłacanie kolejnych rat, gdyż zwlekanie z ich uregulowaniem może skutkować uchyleniem decyzji o płatności ratalnej. Również ujawnienie nieznanych wcześniej okoliczności może spowodować cofnięcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgody na odroczoną płatność rat lub też ich spłatę w ratach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×