AktualnościDane osobowe

Kościół zgodny z RODO, czyli kim jest KIOD?

Kościół w najbliższym czasie powoła instytucję nadzorującą przetwarzanie danych osobowych wiernych. Kościelny Inspektor Ochrony Danych (KIOD) będzie odrębnym podmiotem od krajowego organu nadzorczego.

Czy Kościół będzie zgodny z RODO?

Kościół katolicki przygotowuje się do rozpoczęcia stosowania RODO, które nastąpi już 25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 91 Rozporządzenia kościoły i związki wyznaniowe podlegają organowi nadzorczemu, który jednak może być organem odrębnym od GIODO, o ile spełnia wymogi ustanowione Rozporządzeniem dla innych organów nadzorczych. W ten sposób prawo unijne stara się uszanować autonomię kościołów i związków wyznaniowych, jednocześnie zapewniając obywatelom ochronę ich danych osobowych przetwarzanych przez te instytucje.

Edyta Bielak-Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę, że kościoły nie zajmują się wyłącznie przetwarzaniem danych osobowych swoich wiernych, ale również prowadzą działalność edukacyjną, często angażują się w prowadzenie szkół, szpitali, domów pomocy. Taka działalność ma bezpośredni związek z przetwarzaniem danych osobowych, dlatego Rozporządzenie będzie tu również wprost obowiązywało.

Dekret KEP – KIOD

„Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”, na mocy którego ma zostać ustanowiony m.in. KIOD jest w końcowej fazie procesu legislacyjnego. Aktualnie oczekuje na recognitio, czyli potwierdzenie zgody Stolicy Apostolskiej na jego ogłoszenie. Z chwilą jego promulgacji na stronie internetowej KEP stanie się obowiązującym prawem.

Treść Dekretu odpowiada w znacznej mierze postanowieniom Rozporządzenia. Duże emocji budzi tzw. prawo do bycia zapomnianym. Nie będzie przysługiwało ono w stosunku do danych dotyczących udzielonych sakramentów lub w zakresie w jakim dotyczą kanonicznego statusu danej osoby. Wniosek o usunięcie danych  zostanie natomiast odnotowany w zbiorze, a administratora nie będzie mógł wykorzystać tych danych bez zgody biskupa lub wyższego przełożonego zakonnego.

5/5 - (1 Głos)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×