Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jednym z najistotniejszych zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. jest powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Do jego najważniejszych zadań należy kontrola i nadzór nad wszelkimi sprawami, jakie dotyczą przetwarzania danych osobowych i informacji na ich temat.

GIODO może między innymi:

  • kontrolować zgodność przetwarzania danych z prawodawstwem,
  • rozpatrywać skargi i wydawać decyzje administracyjne w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
  • rejestrować zbiory danych i udzielać informacji na ich temat,
  • opiniować projekty ustaw dotyczących danych osobowych,
  • uczestniczyć w pracach wszelkich organizacji zajmujących się tematem danych osobowych, również międzynarodowych.

Naruszenie ustawy – postępowanie GIODO

Ponadto zadaniem GIODO jest reagowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy. Inspektor podejmuje wówczas na wniosek osób zainteresowanych decyzje administracyjne, które mogą dotyczyć między innymi usunięcia uchybień lub danych osobowych, konieczności zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających dane, wstrzymania przekazywania danych itp.

GIODO obecnie

Długość kadencji GIODO wynosi 4 lata. W chwili obecnej funkcję tę pełni Edyta Bielak-Jomaa, która objęła ją 22 kwietnia 2015 stając się czwartym GIODO od momentu powołania tego organu.

Do GIODO możecie Państwo zwrócić się zawsze wtedy, gdy Wasze dane osobowe zostały wykorzystane w sposób nielegalny, bez Waszej zgody i gdy wykorzystano je na Waszą niekorzyść. Europejskim odpowiednikiem GIODO jest Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×