Przetwarzanie danych osobowych

Pojęcie przetwarzania danych osobowych jest dość szerokie.

Zazwyczaj definiuje się je jako gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, zmienianie, opracowywanie, usuwanie i udostępnianie. Można powiedzieć, że jakiekolwiek działania podczas których wykorzystuje się dane osobowe wymagają ich przetwarzania.

Zgodnie z polskim prawodawstwem dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy:

  • zgodzi się na to osoba, której dane dotyczą,
  • jest to niezbędne do wykonania jakiegoś obowiązku lub skorzystania z jakiegoś prawa,
  • sporządza się umowę,
  • przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania zadań pożytku publicznego,
  • jest niezbędne w działalności administratora danych osobowych i nie stanowi naruszenia wolności właściciela danych.

Kiedy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych?

Z przetwarzaniem danych osobowych mamy do czynienia np. wtedy, gdy rejestrujemy zakupiony samochód, gdy zapisujemy dzieci do szkoły lub gdy aplikujemy na nową posadę. Przetwarzanie ma również miejsce, gdy wymieniamy lub wyrabiamy nowe dokumenty, lub gdy aktualizowane są dane w urzędach np. ze względu na zawarcie związku małżeńskiego lub zmianę miejsca zamieszkania.

Dane osobowe przetwarza się także przy wszelkiego rodzaju ankietach – jeśli kiedykolwiek zostaniemy poproszeni o wzięcie udziału w którejś z nich, pamiętajmy, że prowadzący ankietę ma obowiązek spytać nas o zgodę na to. Nasze dane przetwarzają również banki podczas dokonywania przelewów czy jakichkolwiek innych działań na naszym koncie.

Przykłady przetwarzania danych osobowych można by mnożyć w nieskończoność, praktycznie wszystkie operacje na danych są ich przetwarzaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×