Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych to niezwykle ważny i aktualny temat, szczególności w dobie wszechobecnej informacji cyfrowej i nadchodzących zmian. Obecnie trwają prace nad nową ustawą o ochronie danych osobowych, która według założeń ustawodawcy ma za zadanie usprawnić działania mające na cele ochronę i rozpowszechnianie danych naszych danych personalnych.

Co przyniesie nowa ustawa o ochronie danych osobowych?

Istotnym elementem wspomnianej ustawy będą mechanizmy, jakie można będzie zastosować w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Projekt nowej ustawy traktuje również o europejskich mechanizmach chroniących te dane, które zapewniają kompleksową ochroną tychże danych personalnych na terenie całej Unii Europejskiej.

Nowe kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nowelizacja ustawy precyzuje ponadto uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zadania, które powinien podejmować w celu zapewnienia jak najlepszego zabezpieczenia zgromadzonych danych osobowych.
Oprócz tego, szczególne miejsce w omawianym projekcie ustawy zajmuje kwestia udzielania przez wspomnianego prezesa akredytacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Kolejną kwestią, jaką porusza wspomniany projekt ustawy, są mechanizmy kontrolne, jakie stosować może Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przedsiębiorstw i instytucji administrujących danymi osobowymi. Ustawa precyzuje również stawki kar pieniężnych, jakie nakładane są w razie stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich ochrony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×