Nowa definicja danych osobowych

Zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z roku 1997, danymi osobowymi nazywamy informacje, przy pomocy których możliwe jest bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie konkretnej osoby. Definicja ta uległa jednak zmianie.

Dawne rozumienie definicji ochrony danych osobowych

Do tej pory danymi osobowymi nazywaliśmy informacje, przy pomocy których, możliwe było bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie konkretnej osoby. Mogą to być zarówno jej personalia, jak i inne informacje, które nie pociągają za sobą wiedzy o danych personalnych danej osoby, lecz są one wystarczające, aby przy pewnym dodatkowym wysiłku łatwo ustalić jej tożsamość.
Do danych osobowych zalicza się także wszelkie specyficzne i unikatowe cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, kulturowe, społeczne lub ekonomiczne.

Nowa ustawa, nowa definicja danych osobowych

W świetle przygotowanego obecnie projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych definicja danych osobowych ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Zgodnie ze wspomnianym projektem ustawy jako dane osobowe kwalifikować się również będą identyfikatory sieciowe, adresy IP oraz wszelkie informacje zgromadzone w ramach usługi tzw. plików cookies. Również dane mogące precyzyjnie określić dokładną lokalizację danej osoby będą się w myśl nowej ustawy o ochronie danych osobowych zaliczać do danych osobowych. W grupie tej znajdą się ponadto nośniki wizerunku i wyglądu zewnętrznego konkretnych osób – mowa w tym miejscu przede wszystkim o fotografiach. Co więcej, numery telefonów zgodnie z nowym projektem ustawy także będą zaliczać się do grupy danych osobowych. Jako dane osobowe będą kwalifikowane również metadane, które monitorują preferencje oraz zachowania internautów podczas przeglądanie stron internetowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×