Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Już w maju 2018 roku, wejdą w życie nowe zasady ochrony danych osobowych. Warto już teraz zacząć przygotowywać swoją firmę do zmian w uzyskiwaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Złamanie zasad może negatywnie odbić się na Państwa firmie.

Czym jest i na czym polega zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Na wstępie trzeba zacząć od wyjaśnienie, czym jest owa zgoda. Mówiony tu o zgodzie, która jest jedynym legalnym sposobem na to, aby Państwa firma mogła wykorzystać dane osobowe swoich pracowników, lub kandydatów do pracy.

Na czym to polega? Przetwarzanie danych osobowych to tak naprawdę ich gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, zmiana, udostępnianie czy usuwanie. Po uzyskaniu odpowiedniej zgodny, administrator danych w Państwa firmie będzie mógł wykonywać te czynności.

Jak odebrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Omawiana zgoda jest bardzo ważnym i wygodnym narzędziem, które pozwala legalnie przetwarzać dane osobowe. Przydaje się to przede wszystkim w firmach podczas rekrutacji. Jeśli tylko istnieje taka możliwość, administrator danych powinien zabiegać o uzyskanie pozwolenia na piśmie. Najczęściej jest to robione poprzez odpowiednią klauzulę w CV, lub umowę.

Oczywiście nie zawsze zgoda musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. Może to być wypełniony internetowy formularz. Muszą Państwo pamiętać, że taka zgoda nie może być wymuszona, a także powinna posiadać inne cechy, w tym: konkretność, jasność i jednoznaczność. W praktyce oznacza to, że formularze zgody powinny być sformułowane jasnym i czytelnym językiem. Warto o tym pamiętać w świetle nadchodzących zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×