Outsourcing usług IOD

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych określają funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). Osoba na tym stanowisku będzie musiała posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. Inspektorem Ochrony Danych może zostać osoba z personelu administratora. Inną opcją jest zawarcie umowy o świadczenie usług i wykonywanie tych zadań na zasadzie outsourcingu.

Funkcja i zadania IOD

Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, nadzorowanie i opiniowanie projektów i zmian, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, nadzorowanie i aktualizację dokumentacji, a także przeprowadzanie szkoleń z zakresu przetwarzania danych.

Nowe przepisy

Rozporządzenie przewiduje możliwość wyznaczenia jednej osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony danych w ramach kilku podmiotów. Inspektor będzie miał za zadanie kontaktowanie się i współpracę z osobami, których dotyczą przetwarzane przez administratora dane oraz z organem nadzorczym (GIODO).

Outsourcing usług IOD

Obecnie coraz częściej występującym zjawiskiem jest przekazywanie części procesów biznesowych zewnętrznym firmom. Wybierając outsourcing usług korzystamy z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu, który zapewnia profesjonalne wsparcie z zakresu ochrony danych osobowych oraz wdrożenie systemu ochrony danych. W ramach usługi outsourcingu IOD firma korzysta z usług kompetentnego fachowca, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia i pomoc w realizacji określonych przez prawo wymogów.

×