Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych wprowadza funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Do jego głównych obowiązków będzie zgodnie z jej brzmieniem należało przekazywanie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych informacji odnośnie wszelkich składowanych i przetwarzanych danych osobowych.

Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Do głównych obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych będzie należało przekazywanie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych informacji odnośnie wszelkich składowanych i przetwarzanych danych osobowych.
Ustawa precyzyjnie określa termin ich przekazywania oraz nakłada na Inspektora Ochrony Danych Osobowych obowiązek aktualizowania przekazywanych danych osobowych. Ustawodawca zdecydowanie rekomenduje jednocześnie przekazywanie powyższych informacji drogą elektroniczną. Oczywiście podmioty nie posiadające takiej możliwości będą mogły nadal przekazywać dane w sposób tradycyjny z wykorzystaniem konwencjonalnej korespondencji.

Zakres obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zakres obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest znacznie szerszy, aniżeli miało to miejsce w przypadku istniejącej dotychczas funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zwanego w skrócie ABI. Do jego głównych obowiązków należało przestrzeganie stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających pełną ochronę wszelkich użytkowanych danych osobowych w sposób adekwatny do zagrożeń oraz rodzajów objętych ochroną danych osobowych. W związku ze wzrostem liczby obowiązków, osoby pełniące dotychczas funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji mogą same podjąć decyzję, czy pragną utrzymać się na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czy też z tej funkcji zrezygnować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×