Dane osobowe

Czy po wejściu w życie RODO potrzebne będą nowe zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO wchodzące w życie w maju 2018 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej wprowadzi wiele znaczących zmian w zasadach ochrony danych osobowych.

Bardzo ważnym elementem zmian będzie ta dotycząca sposobu pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nowa zgoda na przetwarzanie danych osobowychrodo od kiedy obowiazuje

Obowiązek posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych spoczywać będzie oczywiście na administratorze tych danych. Zgoda powinna być złożona w formie pisemnego bądź ustnego oświadczenia przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.

Wyrażenie zgody może polegać również na zaznaczeniu okienka (okienko nie może być zaznaczone domyślnie), wybraniu konkretnych ustawień, czy wykonaniu konkretnych czynności potwierdzających wyrażenie zgody. Procedura złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych musi być tak skonstruowana aby wyrażona była ona świadomie i bez przymusu.

Czy potrzebne będą nowe zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Często pojawiającym się pytaniem, które niejednokrotnie wzbudza wątpliwości wśród administratorów danych osobowych brzmi, czy zgody na przetwarzanie danych osobowych uzyskane przed 25 maja 2018 r. będą ważne i obowiązujące, czy też niezbędnym będzie uzyskanie nowej zgody? Odpowiedź na to trudne pytanie jest jednak dość prosta.

Jeżeli zgoda uzyskana przed datą wprowadzenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO spełnia wszystkie warunki w niej zawarte, a administrator jest w stanie to udowodnić to zgoda wcześniej uzyskana będzie aktualna. Trzeba będzie również spełnić tzw. obowiązek informacyjny. Obowiązek ten nakazuje poinformować osoby, które zgodę wyraziły, o możliwości jej wycofania w dowolnym momencie.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×