Aktualności

Projektowane rozporządzenie e-Privacy a RODO

10 stycznia 2017 roku został opublikowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia zwany e-Privacy. Projekt ten dotyczy poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osób wykorzystujących łączność elektroniczną. Akt prawny stanowi uszczegółowienie przepisów RODO i ma również zacząć obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie to ma na celu stworzenie uregulowań w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zakres obowiązywania e-Privacy

Przepisy e-Privacy będą obowiązywać przede wszystkim dostawców usług łączności elektronicznej. Jednym z celów nowego aktu prawnego jest zrównanie usług tego sektora z zasadami obowiązującymi w przypadku tradycyjnych metod komunikacji.

Zakres zastosowania przepisów e-Privacy dotyczy jednak publicznie dostępnych usług. Z kolei zakres terytorialny obejmować będzie wszelkie świadczone usługi, których użytkownikami końcowymi są osoby znajdujące się w krajach Unii Europejskiej.

Zasady e-Privacy

Jedną z zasad, o której mowa w Rozporządzeniu jest zasada ochrony poufności danych, które pochodzą z komunikacji elektronicznej. Ochrona obejmuje takie dane jak treść, metadane oraz dane lokalizacyjne.

Pliki cookies

E-Privacy wprowadza zmiany dotyczące plików cookies. Bardzo ważne jest to, że w niektórych przypadkach nie będzie wymagana zgoda użytkownika na ich instalacje. Pozostałe rodzaje cookies będą wymagały zgody, która będzie wyrażana w formie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. W celu rozpowszechniania materiałów marketingowych konieczne będzie uzyskanie zgody użytkownika.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×