Aktualności

Czy zamieszczanie zdjęć pracowników na identyfikatorach narusza ochronę danych osobowych?

Dane osobowe pracownika - zdjęcie na stronie firmowejW wielu firmach pracownicy mają obowiązek posługiwać się identyfikatorami, na których umieszczane są ich zdjęcia. Czy takie działanie narusza ochronę danych osobowych? Z przepisów wynika, że nie, ale tylko gdy spełnione są określone warunki. 

Uprawnienia pracodawcy

Przepisy prawa pracy określają jakie dane osobowe pracodawca ma prawo uzyskać od swoich pracowników. Do tych danych zalicza się imię i nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, zdobyte wykształcenie i dotychczasowe zatrudnienie. W szczególnych sytuacjach szef może wymagać podania dodatkowych danych takich jak nr PESEL, informacje dotyczące dzieci.

Zdjęcia pracowników

Katalog danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od pracownika nie obejmuje zdjęć. Prawo wskazuje więc, iż co do zasady zgodne z prawem pozyskanie przez pracodawcę zdjęcia wiąże się z uzyskaniem przez niego zgody pracownika. Zamieszczenie zdjęć pracowników jest także dozwolone jeśli noszenie identyfikatorów jest obowiązkiem określonym w przepisach wewnątrzzakładowych.

Kara za naruszenie zasady

Osoba, której zdjęcie zostało wykorzystane bez jej zgody ma prawo żądać usunięcia skutków owego naruszenia przez podmiot naruszający. Osoba, która dopuściła się naruszenia dobra osobistego powinna złożyć oświadczenie w odpowiedniej formie i treści. Osoba pokrzywdzona ma prawo również domagać się zadośćuczynienia pieniężnego lub przekazania określonej kwoty na wskazany przez siebie cel społeczny.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×