Zbiór danych osobowych

Zapoznając się z zagadnieniem ochrony danych osobowych niejednokrotnie spotkacie się Państwo z pojęciem zbioru danych osobowych.

Znaczenie tego pojęcia warto doprecyzować, aby uniknąć w przyszłości nieporozumień związanych z niewłaściwą interpretacją terminu.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe współcześnie przechowywane są głównie w systemach informatycznych, czyli zespołach współpracujących ze sobą programów, urządzeń lub narzędzi programowych, jednak w niektórych miejscach nadal służą do tego nośniki papierowe. Dane osobowe mogą przyjmować postać albo pojedynczej danej, albo zbioru danych.

Za zbiór danych uważa się każdy zestaw danych osobowych, w którym da się wyodrębnić strukturę. To dość szeroka definicja, którą łatwiej będzie Państwu zrozumieć na przykładach.

Oto kilka przykładów zbioru danych osobowych:

  • lista pracowników,
  • lista osób, które wsparły pieniężnie jakąś fundację,
  • lista członków założycieli stowarzyszenia
  • baza pacjentów szpitala,

Co ważne, jako zbiór danych traktowane są również dane pojedynczej osoby gromadzone np. w celu dokonania zeznania podatkowego.

Obowiązek rejestrowania danych osobowych w GIODO – kogo dotyczy?

Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. wprowadza obowiązek rejestrowania zbiorów danych osobowych w GIODO, nie dotyczy on jednak wszystkich zbiorów. Zgodnie z definicją zbiorami danych są również między innymi wszelkiego rodzaju książki wejść i wyjść, prowadzona przez szkoły ewidencja uczniów i ich rodziców, czy też listy osób, które w danej chwili znajdują się na terenie zakładu. Tych zbiorów danych osobowych nie trzeba rejestrować.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×