Zastosowanie ustawy o ochronie danych osobowych

Do Państwa firmy na pewno od czasu do czasu wpływają dane osobowe pracowników czy kontrahentów. To co robi z nimi administrator nazywa się przetwarzaniem. Muszą Państwo wiedzieć, że w takich przypadkach ma zastosowanie odpowiednia ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych. Jakich podmiotów dotyczy?

Podmioty, do których ustawa ma zastosowanie

Na podstawie art. numer 3 ustawy o ochronie danych osobowych, można wyróżnić dwie główne grupy podmiotów, do których ustawa ma zastosowanie. Są to:

1. Podmioty publiczne, a w tym::

  •  organy państwowe;
  •  organy samorządu terytorialnego;
  •  państwowe jednostki organizacyjne;
  •  komunalne jednostki organizacyjne.

2. Podmioty niepubliczne – sprywatyzowane, które mają siedzibę (albo miejsce zamieszkania) w Polsce lub za granicą, jeżeli przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się w naszym kraju. Zaliczamy do nich:

  •  podmioty niepubliczne, które realizują zadania publiczne (prywatne szpitale,szkoły, czy przedszkola);
  •  osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, w przypadku kiedy przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową lub statutowych.

Podmioty, do których ustawa nie ma zastosowania

Od ustawy są jednak wyjątki. Art. 3a ustawy o ochronie danych osobowych wyklucza takie podmioty jak:

  •  osoby fizyczne, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub
  • domowych;
  •  podmioty, które mają siedzibę poza Polską;
  •  podmioty, które prowadzą prasową działalność dziennikarską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×