Zasada przejrzystości w RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) definiuje zasady przetwarzania danych osobowych. Znajdują się one w początkowej części aktu prawnego. Stanowi to ważną informację o ich roli w przetwarzaniu danych na gruncie przepisów RODO. Jedną z podstawowych zasad jest zasada przejrzystości.

Na czym polega zasada przejrzystości?

Akt prawny wskazuje elementy składające się na zasadę przejrzystości. Dotyczy ona formy przekazania obowiązku informacyjnego. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych powinny być zrozumiałe i łatwo dostępne, a ich forma zwięzła i wyrażona prostym językiem. Informacje powinny być udzielane bezpłatnie, na piśmie lub w formie elektronicznej, co do zasady w terminie 1 miesiąca. Komunikaty, których odbiorcami są dzieci powinny być dla nich zrozumiałe. Każda osoba powinna mieć świadomość zasad, praw, zabezpieczeń oraz ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy, kogo dotyczą dane powinien mieć świadomość prowadzenia operacji przetwarzania związanych z jej danymi osobowymi oraz o celach i konsekwencjach tych czynności.

Jakie obowiązki ma administrator danych osobowych?

Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, tworzone zgodnie z zasadą przejrzystości powinny być (jak już wspominaliśmy) łatwo dostępne i zrozumiałe, a co za tym idzie – napisane jasnym i prostym językiem. Tym bardziej, kiedy informacje kierowane są do dzieci. Zgodnie z zasadą przejrzystości, Administrator Danych Osobowych powinien stosować się do kilku reguł, dbając aby wszystkie informacje przekazywane społeczeństwu (na przykład poprzez stronę internetową) były zrozumiałe. Zasada przejrzystości dopuszcza przy tym stosowanie znaków graficznych, ale administrator powinien zadbać o to, żeby nadawały się one do wydruku maszynowego. Określa to art. 5 ust. 1 lit. a.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×