Rejestr zbiorów danych osobowych

Zbiory danych osobowych podlegają rejestracji w GIODO. Jeśli jednak administrator danych powołał administratora bezpieczeństwa informacji, który sam prowadzi rejestr zbiorów, nie musi ich zgłaszać.

Czym jest rejestr zbiorów danych osobowych?

Drodzy Państwo, jest to ogólnopolski, jawny rejestr zbiorów zawierających dane osobowe. Zbiory te zgłaszane są przez administratorów danych. Rejestr prowadzony jest przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 22 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 42). Rejestr ma formę ksiąg rejestrowych, prowadzonych osobno dla każdego zarejestrowanego zbioru.

Czy wiedzą Państwo co zawierają księgi rejestrowe?

Każda z nich posiada numer porządkowy, datę założenia oraz nazwę zbiory danych. Od 7 lipca 2006 roku udostępniona została elektroniczna platforma e-GIODO, umożliwiająca łatwy wgląd do rejestru za pomocą internetu.

Informacje znajdujące się w rejestrze

Rejestr zbiorów danych osobowych zawiera następujące informacje:

  •  nazwa zbioru;
  •  dane administratora danych osobowych oraz przedstawiciela administratora danych
  • pod warunkiem, że taki został wyznaczony;
  •  dane podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, jeśli dane
  • zostały powierzone;
  •  określenie podstawy prawnej, na podstawie której prowadzony jest zbiór danych;
  •  cel przetwarzania danych osobowych w danym zbiorze;
  •  określenie osób, których dane znajdują się w tym zbiorze;
  •  zakres danych w zbiorze, a także sposób ich zbierania i udostępniania;
  •  oznaczenie odbiorców danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×