Profilowanie danych osobowych

Profilowanie jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem dotyczącym niemal każdego. Możemy się z nim spotkać nie tylko w instytucjach publicznych, lecz przede wszystkim w Internecie. Warto więc zapoznać się z podstawowymi informacjami na ten temat.

Czym jest profilowanie danych osobowych?

Czy wiedzą Państwo czym jest profilowanie? Jest to coraz powszechniej występujące we współczesnym świecie zjawisko. Możemy spotkać się z nim m.in. w bankach, urzędach pracy czy firmach ubezpieczeniowych. Zjawisko to najczęściej jednak występuje w Internecie. Właściciele domen gromadzą dane dotyczące przeglądanych przez internautów stron w formie plików cookies. Profilowanie polega więc na badaniu preferencji, gromadzeniu informacji o użytkownikach. Jest to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich do oceny i analizy czynników osobowych.

Regulacje prawne profilowania danych osobowych

W związku z rosnącą skalą tego zjawiska, rozwojem technologii oraz brakiem regulacji prawnych konieczne stało się rozpoczęcie prac nad unormowaniem tej kwestii. Komisja Europejska w 2012 roku rozpoczęła prace nad rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie to będzie stosowane od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi profilowanie może być stosowane przez administratora danych pod warunkiem, iż zostanie wykazana jedna
z przesłanek jego legalności. Osoba, której dotyczą dane ma jednak prawo wyrażenia sprzeciwu na profilowanie. Sytuacja ta może mieć miejsce w przypadku naruszenia praw i wolności osoby, jeśli administrator danych nie wykaże nadrzędności swojego interesu nad nimi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×