Privacy by design

Nowe regulacje prawne związane z kwestią ochrony danych osobowych kładą szczególny nacisk na kwestię ochrony danych internautów oraz użytkowników różnego rodzaju aplikacji i programów komputerowych.

Czym jest „privacy by design”?

Jednym z najważniejszych mechanizmów, mających zapewnić jak największe bezpieczeństwo w tym względzie jest „privacy by design”, czyli, innymi słowy, zasada prywatności w fazie projektowania oprogramowania.
Niezwykle istotny jest fakt, aby już na etapie przygotowań zaplanować odpowiednie rozwiązania natury technicznej oraz informatycznej, które będą w przyszłości zapewniały pełną ochronę danych osobowych użytkowników.

Jak stosować „privacy by design”?

Bardzo częstą techniką, wykorzystywaną podczas procesów produkcyjnych, realizowanych w myśl zasady „privacy by design” jest przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkowników w taki sposób, aby uniemożliwić ich powiązanie i przypisanie do konkretnej osoby.
Bardzo ważne jest również mające miejsce już na etapie szeroko rozumianych przygotowań przeciwdziałanie wszelkim niepożądanym zmianom w mechanizmie działania oprogramowania, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie administrowania danymi osobowymi.
Należy również bezwzględnie pamiętać o tym, że wszelkie działania podjęte w tym zakresie muszą zostać odpowiednio udokumentowane, zaś dokumentacja ta, podobnie jak wdrożone rozwiązania technologiczne, muszą być przejrzyste i klarowne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×