Prawo do przenoszenia danych osobowych

W maju 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO). Do tej pory nie było normalizacji prawa dotyczącego przenoszenia tych danych.

Co się zmieni?

Celem wprowadzenia zmian jest chęć zapewnienia wszystkim osobom, których dane dotyczą większej kontroli tych danych. Nowe prawo ma zapewniać możliwość otrzymania (w formie nadającej się do tzw. odczytu maszynowego) osobom zainteresowanym swoich danych osobowych, które dostarczone były administratorowi.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

O prawie do przenoszenia danych mówi art. 20 RODO. Jak wcześniej wspominano każda osoba chcąca uzyskać dostęp do swoich danych osobowych będzie mogła tego wymagać od danego administratora. Otrzymane dane mają być przekazane w takiej formie, aby mogły być odczytane przez zainteresowaną osobę (np. w formie pliku .pdf). Nowe prawo mówi także o tym, że możliwym będzie żądanie od administratora wydania nie tylko danych osobowych podanych podczas spisywania umowy, ale także wszystkich danych dotyczących danej osoby zebranych w trakcie jej trwania.

Przekazywanie danych osobowych

Wprowadzane prawo reguluje też kwestię przekazywania danych osobowych innym podmiotom (administratorom) – art. 20 ust. 1 RODO. Osoby, które będą chciały skorzystać z nowej możliwości przenoszenia danych, będą mogły wymagać od obecnego administratora, aby przekazał je innemu administratorowi. Rozwiązanie to ma upraszczać przekazywanie danych między organizacjami, dzięki czemu wzrosnąć ma jakość świadczonych usług i konkurencja na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×