Nowe obowiązki na podstawie RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – nakłada na administratorów i wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe nowe obowiązki.

RODO – co nowego?

Nowe prawo ma na celu przede wszystkim poszerzenie prywatności obywateli i zwiększenie możliwości zarządzania danymi, które ich dotyczą. Pojawi się możliwość wyegzekwowania udostępnienia swoich danych od administratora. Jego obowiązkiem będzie wydanie na żądanie wszystkich danych, jakie zebrał od momentu rozpoczęcia współpracy.

Dane mają być wydane w sposób czytelny dla osoby ubiegającej się o nie (z możliwością tzw. odczytu maszynowego). Obywatele zyskają także możliwość przenoszenia danych tzn. mogą żądać, aby administrator ich danych osobowych przekazał je innemu administratorowi. Ma to na celu ułatwienie zmiany administratora i zwiększenie konkurencji wśród nich.

Kolejną z ważnych nowości jest też tzw. prawo do bycia zapomnianym. Na żądanie osoby, której dotyczą dane administrator będzie miał obowiązek usunięcia wszystkich danych osobowych tej osoby. Zmieni się także sposób, w jaki administrator będzie uzyskiwał zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kary za niedostosowanie się do RODO

Zgodnie z zapisami pojawiającymi się w nowym rozporządzeniu, administratorzy i wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe niestosujące się do przepisów narażone będą na poniesienie kary. Według nowego prawa kary będą mogły sięgać nawet 20 milionów euro lub 4% światowego obrotu. Warto więc zapoznać się z nowymi przepisami już dzisiaj, aby jak najszybciej się do nich dostosować.

×