Likwidacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych zawiera niezwykle istotną z punktu widzenia ochrony danych osobowych zmianę, jaką jest likwidacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Co to oznacza?

Dotychczasowe zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dotychczas Inspektor Ochrony Danych Osobowych odpowiedzialny był za kontrolowanie zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z przepisami obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Oprócz tego, zakres jego obowiązków obejmował także prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych, wydawanie decyzji administracyjnych oraz rozpatrywanie skarg w zakresie wszelkich nieprawidłowości odnośnie przetwarzani danych osobowych.

Co zmieni nowa Ustawa O Ochronie Danych Osobowych?

Zgodnie z projektem ustawy, urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego głównym zadaniem będzie wszechstronna dbałość o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zakres obowiązków Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych posiadał będzie uprawnienia do wydawania akredytacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Oprócz tego zakres jego obowiązków obejmować będzie przeprowadzanie postępowań kontrolnych wobec podmiotów administrujących danymi osobowymi oraz postępowań w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dodatkowo Prezes nakładał będzie również kary pieniężne na osoby i instytucje, które dopuściły się nadużyć w dziedzinie przetwarzania danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×