Dobre praktyki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Projekt nowej ustawy o ochronie danych wprowadza obowiązek sporej aktywności internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która ma być w zamyśle pomocna dla wszelkich podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Dobre praktyki przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych

W ramach polepszania świadomości społecznej odnośnie właściwego sposobu przetwarzania danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobligowany jest opracowywać, a następnie publikować na swojej stronie internetowej tzw. dobre praktyki przetwarzania danych osobowych.

Jakie informacje powinny zawierać takie praktyki?

Dobre praktyki powinny zawsze przedstawiać aktualne informacje – z tego względu powinny one podlegać częstej, okresowej aktualizacji. Podczas opracowywania dobrych praktyk Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinien uwzględnić specyfikę danego rodzaju działalności i dokonać niezbędnych konsultacji merytorycznych z jej przedstawicielami, którzy przejawiają zainteresowanie tematyką przetwarzania danych osobowych. Niezwykle istotny jest fakt, że dobre praktyki nie będą posiadały charakteru wiążącego. Ponadto dobre praktyki nie powinny cechować się charakterem regulującym – w zamyśle ma to być jedynie środek informacyjny dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Cel wprowadzenie dobrych praktyk

Głównym celem wprowadzenia dobrych praktyk jest udzielanie pomocy podmiotom, które mogłyby jej potrzebować w zakresie wyboru odpowiednich narzędzi i środków organizacyjnych, które pomogą zminimalizować ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×