Czego nie będzie po wejściu w życie RODO?

Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zacznie obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 roku. Nowe prawo niesie za sobą szereg nowych obowiązków dla administratorów danych osobowych, jednak pojawią się też pewne ułatwienia.

Co się zmieni po wejściu w życie RODO?

Po 25 maja 2018 roku administratorzy danych osobowych nie będą już musieli zgłaszać i rejestrować nowych zbiorów danych oraz ich aktualizacji. Jest to znaczące ułatwienie w przypadku przetwarzania ogromnej ilości danych. Procedura ta nie spełniała swojej funkcji, gdyż nie gwarantowała, że administrator odpowiednio przetwarza i chroni dane osobowe.

W zamian za to, pojawi się nowy uproszczony obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Z momentem wprowadzenia nowego prawa znikną też narzucone przez MSWiA wymagania techniczne. Od tej pory to administrator będzie decydował jakie środki techniczne dobierze do ochrony przetwarzanych przez niego danych. Kolejnym ułatwieniem jest także rezygnacja z instrukcji zarządzania systemem informatycznym czy dotychczasowej polityki bezpieczeństwa.

Ułatwienia dla administratorów międzynarodowych

Wprowadzenie nowego rozporządzenia zniesie konieczność dostosowywania się międzynarodowych administratorów do przepisów danego kraju. Nowe prawo zacznie obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej, dzięki czemu podmioty przetwarzające dane otrzymają prostsze zunifikowane wytyczne, co w znacznym stopniu powinno przyczynić się do ułatwienia pracy.

×